บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดหลักสูตร Certificate Program เพื่อตอบโจทย์นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้าน IT ที่ต้องการต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม  
รายละเอียดเพิ่มเติม…

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

18 July 2018
IT Management in Digital Economy
ในแง่ของกระบวนการทำงานแล้ว ปัญหาก็คือสิ่งที่เราทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่เรากำหนดไว้ ถ้าเราเอา “สิ่งที่ทำได้” – “เป้าหมาย” มันจะเกิด Gap หรือ ช่วงห่าง ออกมาเป็นลบ … เราก็ต้องหาว่า อะไรหนอที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา แล้วก็จัดการกับสาเหตุนั้น (ขจัดมั...

.