บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดหลักสูตร Certificate Program เพื่อตอบโจทย์นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้าน IT ที่ต้องการต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม  
รายละเอียดเพิ่มเติม…

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

18 June 2018
IT Management in Digital Economy
ผมจำไม่ได้ว่าผมอ่านเรื่องนี้มาจากหนังสือเล่มไหน แต่เขายกตัวอย่างเกวียนที่บรรทุกของมาเปรียบเทียบกับลูกน้องของหัวหน้างานเอาไว้น่าฟังทีเดียวเจ้าของเกวียนรายหนึ่งได้ใช้เกวียนบรรทุกสินค้าเดินทางไกลไปค้าขาย พอเดินทางไปสักพัก ล้อเกวียนด้านหนึ่งก็ส่งเสียงดัง...

.