บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดหลักสูตร Certificate Program เพื่อตอบโจทย์นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้าน IT ที่ต้องการต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม  
รายละเอียดเพิ่มเติม…

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

15 August 2018
IT Management in Digital Economy
สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีวันหยุดหลายวันผนวกเข้ากับวันอังคารซึ่งผมไม่ได้ทำงาน ถ้านับแบบเอาแบบทั่วไปผมก็ได้หยุดถึง 4 วัน … หลังจากหยุดไป 4 วัน วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการทำงาน เมื่อผมมาถึงที่ทำงานตอนเช้าก็มีคนรู้จักมักคุ้นถามผมว่า "หยุดหลายวันไปเที่ยวไหนมา"ผ...

.