บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดหลักสูตร Certificate Program เพื่อตอบโจทย์นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้าน IT ที่ต้องการต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม  
รายละเอียดเพิ่มเติม…

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

25 August 2019
IT Management in Digital Economy
 iTunes Protocol  What is iTunes? เมื่อพูดถึงโปรแกรมดูหนังฟังเพลงสามัญประจำเครื่อง Mac คงหนีไม่พ้น iTunes ซึ่งถือเป็นโปรแกรมมัลติมีเดียของ Apple ที่ใช้ในการดูหนัง ฟังเพลง จัดการแอปพลิเคชั่น สำรองช้อมูลของ iPhone และ iPad ทั้งยังเป็นร้านค้าออนไลน์ที่เ...

.