บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับสมัคร…

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

11 October 2019
IT Management in Digital Economy
Cyber Security
ปัญหาและแรงจูงใจ     เมื่อเราตากผ้า หรือตากสิ่งของ ไว้กลางแดด ซึ่งเราคงไม่ต้องการจะให้เปียกฝน เรามีอุปกรณ์ตรวจจับน้ำฝนอยู่ แต่อุปกรณ์ที่ได้มานั้น  เมื่อเวลาฝนตกจะแจ้งเตือนเป็นเสียง  ซึ่งถ้าเราอยู่ในห้องปิด หรือนอนหลับอยู่ หรืออยู่ในที่ไกลๆ เราก็จะไม่...

.