บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Graduate School) เปิดหลักสูตร Certificate Program เพื่อตอบโจทย์นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้าน IT ที่ต้องการต่อยอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวเอง องค์กร หน่วยงาน และสังคม  
รายละเอียดเพิ่มเติม…

ขัอมูลรายละเอียด
หลักสูตรที่สนใจ

MSIT เเหล่งรวมความรู้

21 June 2018
IT Management in Digital Economy
บล็อกที่แล้ว ผมพูดเรื่องปัญหา พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมขององค์กรว่าเป็นแบบ “Fix” หรือ “Solve” และก็ยังพูดเลยไปถึงผู้บริหารที่มักยกย่องฮีโร่ตัวปลอม แถมยังเชียร์ให้มองหาฮีโร่ตัวจริงอีกด้วยลองย้อนกลับไปดูเรื่องการตัดเหล็กยาวกว่าข้อกำหนด คนที่มีนิสัยแบบ “Fix”...

.